1. Õppemaks hooajal 2023/24 
      - Kose õppekrupp 1-4kl   20eurot/kuu
      - Vanemad                        30eurut/kuu
      - Ardu õppegrupp            30eurot/kuu                    
   1.2 Personaaltreening klubiliikmele 15 eurot/ 1 akadeemiline tund. 

2. Õppemaks tasutakse eelmise kuueest mille arve väljastatakse 1 kuupäeval ja mille tasumistähtaeg on 10 kuupäev.

3. Õppemaksu peatamise (nt: treeningutelt lahkumine) aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus, mis esitatakse Korvpalliklubile kirjalikult e-posti aadressil: korvpalliklubi@kkbasket.ee. Treeningutelt lahkudes kuulub tasumisele jooksva kuu õppemaks.

4.  Korvpalliklubi õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Korvpalliklubile tasutud õppemaks on võimalik kanda tuludeklaratsioonil koolituskuludesse ja saada antud summalt tulumaksutagastus. Tulumaksu tagastuse saab isik kes on esitatud klubitreeningute osalemis avalduses arve saajana.

5. Kui ühest perest osaleb õppetöös mitu last, siis vanema lapse pealt tuleb maksta 100%, alates  teisest lapsest  -50% ja kolmandast lapsest -75% tema  õppemaksust.